Ang espiritu ng Aleman ay transhistoric

Ang espiritu ng Aleman ay walang kamatayan

Kabilang sa mga pagbasa tungkol sa mundo ng Aleman, mahalagang isama ang mga pagbabasa tulad ng libangan ni Tolkien. Bagaman mula sa makasaysayang pananaw na may kinalaman sa kontingent at temporal na mundo, ang pagbabasa ng mga nasabing paksa ay hindi itinuturing na seryoso ng mga ordinaryong akademiko, sapagkat hindi ito pinahihintulutan, sa totoo, isang tunay at di-kathang-isip na kaalaman ng mga tradisyon, na sumasunod sa mga katotohanan ng parehong pinag-uusapan at walang kasunod na mga pagbabago, ang katotohanan ay pinapayagan nito ang isang tunay na kaalaman sa kakanyahan nito. Dahil wala ito sa makasaysayan at temporal kung saan natagpuan ang kulturang Aleman, ngunit sa lahat ng bagay na nagdadala ng walang tiyak na diwa na Aleman, ibinigay ito sa oras, lugar at paraan kung saan ito nagaganap. Bumaling ako sa diwa ng Alemania, sa kaluluwa ng Aleman, sa walang tiyak na oras na nucleus na maaaring masira sa iba't ibang oras ngunit lampas sa kanila. Ang Aleman ay kasalukuyang. Ang Aleman ay naroroon. Ang espiritu ng Aleman ay naninirahan sa akin at sa lahat ng nagmamahal dito. Ang espiritu ng Aleman ay walang kamatayan. Isasara ko ang aking mga mata sa mga petsa at heograpiya, sa data na empirikal na nagsasalita sa akin ng panlabas, ng mga pagpapakita, ng lahat ng bagay na hindi interesado sa akin, at iikot ko ang aking paningin patungo sa interior, patungo sa kalidad, patungo sa hininga ng Aleman. Nakasuot ito ng maraming nakaraan at kasalukuyang porma. Sa panloob na mata ay makikilala ko kung ano ang malalim at mahigpit na Aleman, sa espiritu, kung ano ang hindi. At si Tolkien ay mahigpit at malalim na Aleman, bumubulong sa aking masinsinang kahulugan. Alam ko dahil sa pagbabasa nito ay hangad ko ang parehong pabango. Sa pamamagitan ng pabango ay kinikilala siya.

Facebook: Sofia Tudela GastaƱeta

Larawan: Alan Leeti